Çoklamak (multiplexing)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Basitçe birşeyin çoklanmasıdır. Örneğin bir hattı birden fazla kişinin kullanması hattın çoklanmasıdır. Devre tasarımında çoklayıcı (multiplexer) devrelerin tasarım temeli de budur. Ağ dünyasında çoklamak ile kast edilen ise bir hattı birden fazla bilgisayarın veya birden fazla programın kullanmasıdır. Örneğin bir bilgisayarda bulunan birden fazla programın tek bir bağlantı üzerinden konuşmasına TCP […]

Devam

BGP (Sınır Kapısı Protokolü, Gümrük Protokolü, Border Gateway Protocol)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Paket anahtarlamalı ağlarda kullanılan iki önemli yönlendirme protokolünden birisi mesafe vektörü (distance vector) diğeri ise bağlantı durumudur (link state). Mesafe vektörü yaklaşımında en kısa yolu bulmakta kullanılan bellman-ford algoritması uygulanmaktadır. Bağlantı durumu çözümünde ise asgari tarama ağacı benzeri bir arama algoritması olan Dijkstra algoritması kullanılmaktadır. Bir mesafe vektörü uygulaması olan […]

Devam

Otonom Sistem (Autonomous System)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Internet üzerinde aslında her yönlendiricinin bir yöneticisi veya sahibi bulunmaktadır. Bu yönlendiricilerin nasıl bir protok kullanacağından nasıl çalışacağına kadar her türlü kararı bu yönetici verebilir. İşte birden fazla yönlendiriciden oluşan bir grup tek bir yöneticinin idaresindeyse bu gruba otonom sistem adı verilmektedir. Bu yönlendirici grubunun içlerinde tek bir algoritma ile çalıştıkları […]

Devam

Ters Zehir (Reverse Poison)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Mesafe vektörü (Distance Vector) üzerinde çalışan bir döngü engelleyici algoritmadır. Yani ağda fasit daireye (kısır döngüye) girme ihtimalini kaldırmayı hedefler. Çalışma mantığı dairesel bir ağda, bir döngünün yakalanması üzerine döngüyü kırmak için düğümlerden birisinin mesafe olarak doğru olmadığı halde diğer düğüme ulaşmanın sonsuz olduğunu yani ulaşamadığını beyan eder. Bu yalan beyan […]

Devam

Mesafe Vektörü (Distance Vector)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER yönlendiriciler (routers) üzerinde çalışan iki önemli yönlendirme algoritmasından birisidir. Diğer önemli algoritma ise bağlantı durumu ( link state) algoritmasıdır. Amaçyönlendirici üzerine gelen bir paketin hangi hedefe gittiğine bakılarak hedefe en kısa gidebileceği bir sonraki noktaya yönlendirilmesidir. Mesafe Vektörünü kullanan en yaygın protokoller RIPv1 veya 2 , IGRP, EGP ve BGP […]

Devam

CSMA ( Çoklu Erişimde Hat Kontrolü, Carrier Sense Multiple Access)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu yöntem bir hatta birden fazla erişim olması durumunda kullanılmaktadır. Yaklaşım hatta bir paket veya sinyal konulmadan önce hattın müsait olup olmadığının kontrolüne dayanır. Bu yöntem, switch cihazlarının kullanımının artmasıyla önemini yitirmiştir çünkü switch iletişime geçen iki uç arasında sadece bu iki uca has bir bağlantı kurabilmektedir. Güncel olarak IEEE 802.3 […]

Devam

CRC (cyclic redundancy check, çevrimsel fazlalık sınaması)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Hata algılama yaklaşımlarından birisidir. Bu yöntemde işlenmekte olan verinin dışında ilave bir kontrol verisi daha bulunur. Bu ilave bilgi ile bütün bilgi kontrol edilerek bilgide bir bozulma olup olmadığı kontrol edilir. Örneğin ağ iletişiminde gidip gelen bilginin kontrol edilmesinde veya CD gibi kayıt ortamlarında verinin bozulup bozulmadığının kontrol edilmesinde kullanılır. Çalışması: […]

Devam

Internet Toplam Kontrolü (Internet Checksum)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER İnternet üzerinde iletilen paketlerin bozulup bozulmadığının kontrolünüdür. Bu yöntem paketin veri kısmındaki bilgileri toplar ve elde edilen bilgiyi ayrıca yollar. Alan kişi de veriyi toplayarak aynı kontrol toplamını (check sum) elde edip etmediğine bakar. Bu bozulup bozulmama kontrolünü bilindiği üzere TCP protokolü kullanmaktadır. Örneğin: Gönderilecek veri : 1 1 1 0 […]

Devam

Ortam Erişim Kontrolü (Media Access Control)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER OSI katmanlarına göre 2. katman olan veri bağlama katmanı (data link layer) protokolüdür. Temel görevi aynı ağda bulunan ve birbiri ile temas halindeki (örneğin bir LAN’da veya MAN’da çalışan) bilgisayarların veri iletişimini sağlamaktır. Kısaca MAC adı da verilen bu kontrol aynı zamanda bilgisayarların üzerindeki ortama erişirken kullanılan cihazlar için bir […]

Devam

Internet Katman Kümesi (Internet Layer Stack)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Internet üzerinde kullanılan ağ katmanlarını ifade eder. Internet üzerinde gidip gelen paketler 4 farklı katmana bölünürler ve her katmanda farklı bir protokol konuşur. Yanlış olmasına karşılık çok fazla kullanıldığı için bu tanıma TCP/IP modeli de denilmektedir. Internet Katman Kümesinde Aşağıdaki katmanlar Bulunmaktadır , her katmanın yanında bu katmanda çalışan örnek […]

Devam