IP Tünelleme (IP Tunnelling)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir IP paketinin içerisinde farklı bir protokolün bilgisinin yollanması anlamına gelir. Örneğin IPv4 paketinin içerisinde IPv6 paketi yollanabilir. Bu yaklaşıma göre IPv4 ile konuşan uçlar arasında yollanan paketin içeriği açılmaz ve bilinmez, bu paket veri gibi kabul edilir. IPv4 üzerinden IPv6 yollayan uçlar ise birbirlerinin paketlerini IPv4 ağından alarak anlayabilirler. Bu […]

Devam

Çift Küme (çift yığıt, Dual-Stack)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir ağ içerisinde aynı anda birden fazla protokol kümesinin (ailesinin,yığıtının ) kullanılaması durumudur. Buna göre örneğin aynı ağ içerisinde IPv4 ile IPv6 beraber çalışabilmektedir. Bu yaklaşıma göre IPv4’den IPv6 geçişi ( Transition from IPv4 to IPv6) işleminin problemsiz olarak yapılması hedeflenmektedir. Bu yaklaşımda bazı noktaların her iki protokol kümesini de konuşabilmesi […]

Devam

IPv4’den IPv6 geçişi ( Transition from IPv4 to IPv6)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER IP (internet protocol) için günümüzde kullanılan dördüncü versiyondan altıncı versiyona geçiş için alternatif yollar araştırlımış ve çözüm olarak çeşitli öneriler bulunmuştur. Bunlardan birincisi çift küme (dual-stack) adında aynı anda iki protokolün de çalışa bildiği bir ağ yapısı geliştirmektir. Diğer alternatif yollardan birisi ise IP-Tünelleme (IP Tunneling) kullanmaktır. Daha fazla bilgi için: […]

Devam

Geçiş Günü (Flag Day)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER IPv4’ten IPv6’ya geçiş için kullanılan bir terimdir. Buna göre bütün cihazların ve İnternet dünyasının aynı anda IPv4’ten IPv6’ya geçmesi hedeflenmiştir. Bu sayede hiçbir bilgisayar IPv4 çalıştırmayacağı için karmaşa olmayacak ve geçiş sorunsuz olarak tamamlanmış olacaktır. Ne yazık ki İnternetin homojen olmayan yapısı yüzünden ve maliyet sorunlarından dolayı bütün internetin bir […]

Devam

Protokol Kümesi (Protocol Stack , Protokol Yığıtı)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir ağda çalışan bir yazılımın kullandığı protokol grubudur. Genellikle her protokolün katmanlı olmasından kaynaklanan, her protokol için birden fazla alt protokol bulunması durumu için zaman içerisinde gelişmiş bir terimdir. Buna göre örneğin OSI modeline bir protokol kümesi denilebilir. Aslında OSI modelinin içerisinde 7 farklı protokol (7 farklı katman) birbiri ile iletişim […]

Devam

Sanal Devre (virtual circuit)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar ağlarından, paket anahtarlamalı ağ yapısından bir tanesidir. Diğer ağ yapısı datagram ağlardır. Sanal devrede bir ağ üzerinde iki nokta arasında sanki bir hat döşenmiş gibi bir devre kurulur. Yani aslında fiziksel olarak bir hat ayrımı veya daha basit anlamda iki uç arasında bir kablo döşenmesi söz konusu değildir. Ancak […]

Devam

Gönderme Gecikmesi (transmission delay)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Hat kapasitesine bağlı olarak bir uçtan diğer uca verinin gönderilme süresidir. Aşağıdaki ağ yapısında iki bilgisayarın basit bir bağlantı ile birbirine bağlı olduğunu düşünelim. Yukarıdaki ağda hat kapasitesi (bant genişliği veya band width) R olarak kabul edilsin. Hat kapasitesinin birimi genelde KB/s (kilobit per second, saniyede gonderilen kilobit. kbps olarak da […]

Devam

alt ağ (subnetwork)

yazan: Şadi Evren ŞEKER IP (internet protokol) kullanılan Paket anahtarlamalı ağlarda, her ağ parçası için mantıksal olarak atanan ağ adresidir. Örneğin aşağıdaki ağ yapısını ele alalım:

Devam

Kruskal Asgari Tarama Ağacı Algoritması

Görsel konu anlatımı: https://www.youtube.com/watch?v=k4e98XN6cPU Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir asgari tarama ağacı (minimum spanning tree) algoritması olan Dijkstra algoritması, işaretlemiş olduğu komşuluklara en yakın düğümü bünyesine katarak ilerler. Buna göre aşağıdaki grafiğin asgari tarama ağacını çıkaralım: Yukarıdaki grafikte her düğüm için bir temsili harf ve her bağlantı için bir ağırlık değeri atanmıştır. Buna göre […]

Devam

Prim asgari tarama ağacı Algoritması

Bu konunun görsel anlatımı eklenmiştir: Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir asgari tarama ağacı (minimum spanning tree) algoritması olan Prim algoritması, işaretlemiş olduğu komşuluklara en yakın düğümü bünyesine katarak ilerler. Buna göre aşağıdaki grafiğin asgari tarama ağacını çıkaralım: Yukarıdaki grafikte her düğüm için bir temsili harf ve her bağlantı için bir ağırlık değeri atanmıştır. Buna göre […]

Devam