Torba Problemi (knapsack problem)

Torba Problemi (knapsack problem) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Torba problemi basitçe bir torbanın içerisine en fazla eşyanın yerleştirilmesini hedefler. Problem hırsız örneğinden daha iyi anlaşılabilir. Buna göre bir hırsız çantasına ağırlıkça en az, pâhâca en çok eşyayı doldurmak ister. Bu durumda her eşyanın Aşağıdaki her özel problem durumu için eşyaların pahası pi olsun ve her […]

Devam